اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سردار نجات: در اوج تجمعات تنها ۵۰ هزار نفر به خیابان آمدند/امریکا، اسرائیل و انگلیس
 در یکی از کشورهای عربی تصمیم گرفتند که از مهرماه در دانشگاه و مدارس
 اغتشاشات را ایجاد کنند