اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر آموزش و پرورش: القا می‌کنند که فساد سیستمی است و دستاوردهای ما، نمایشی هستند