اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توصیه های معاون  رییس جمهور به زنان: با مدیریت صحیح مخارج خانواده به پیشبرد مردمی کردن یارانه‌ها کمک کنید