اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

داریوش فرهنگ: بیضایی گفت هر وقت خواستی فیلم خودت را بسازی سلیقه‌های خود را آنجا پیاده کن/ سلطان و شبان را از کتاب