اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰ مغایر قانون اساسی شناخته شد