اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مسئول سیاست خارجی اروپا: آنچه قابل مذاکره بود، مذاکره شد؛ تصمیم سیاسی در پایتخت‌ها باید گرفته شود