اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انتقاد نماینده تهران از دولت رئیسی:برای اولین بار، دولت رسما به زیرمجموعه‌هایش نامه زده که حق ندارید برای افزایش بودجه با مجلس مذاکره کنید