اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رکود نتوانست غول خودروسازی آمریکایی را زمین‌گیر کند/ تولید بیش از تولید ۳ میلیون ۴۰۰ خودرو