اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نتایج یک تحقیق: مردان متاهل و تحصیلکرده بیشتر از زنان عمر می‌کنند