اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بحران خشکسالی تا ۱۵ سال آینده مازندران را بیابان خواهد کرد