اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مترو تهران: واگن ویژه بانوان را به گونه ای طراحی کرده ایم که مانع ورود  آقایان و دستفروشان مَرد می‌شود