اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

منتظر کاهش دما تا ۱۲درجه باشید