اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پورابراهیمی: آماده‌سازی برای اجرای طرح «کوپن الکترونیک» بیشتر از ۲ ماه زمان می‌برد