اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ویزیت پزشک عمومی در سال ۱۴۰۱ به ۸۵ هزار تومان رسید