اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

محتوی برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟/ میرتاج الدینی: درصورت حذف ارز ترجیحی، کارت یارانه کالایی به مردم داده می‌شود