اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پیمانکاران سازنده نهضت ملی مسکن چقدر  از دولت پول گرفتند؟