اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

درویش، کنشگر محیط زیست: طرح انتقال آب رامیان منجر به فرونشست زمین خواهد شد/ این طرح تهدید جدی برای اراضی کشاورزی است/ طرح‌های انتقال آب نارضایتی‌ها را تشدید می کند