اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مرغ  ۱۰ هزار تومان گران شد