اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

یک میلیون شغلی که وزیر کار می گوید ایجاد کرده است کجاست؟/ جمعیت شاغلان ۵۰۰هزار نفر کمتر از زمانی است که هنوز خبری از کرونا در کشور نبود