اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اقتصاد به سبک ایرانی/ تصمیم سازی‌های اقتصادی به سبک تورم‌سازی