اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نظام‌ پزشکی: باید تعرفه‌‌های‌پزشکی ۶۰ درصد بیشتر شود وگرنه باعث مهاجرت پزشکان می شود