اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دبیر ستاد نهی از منکر کشور: دولت تا مشکل حجاب کارمندان خود را حل نکند، نمی‌تواند برای مردم نسخه بپیچد