اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

به دلیل دستمزد‌ پایین، کارگران دیگر رغبتی به کار در کارخانه ها ندارند