اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اوکراین برای حمله به کریمه آماده می شود