اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جزییات تغییر شرایط جدید جذب هیات علمی در دانشگاه‌ها/  تأهل ۵ امتیاز و در صورت داشتن هر فرزند ۳ امتیاز