اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سخنگوی کمیسیون تلفیق: ظرف ۲ روز آینده تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی روشن می‌شود