اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هاشمی طبا: میزبانی نکردن از مسابقات جهانی به خاطر نبود ورزشگاه نیست، به خاطر مشکلات مدیریتی، اقتصادی و ملوک الطوایفی بودن کشور است