چهارشنبه, ۲۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 17 April, 2024


۱۴۰۲/۱۲/۰۲ / /
دستگیری زنی که جیب ۲۰ نفر را در اتوبوس‌های تندرو خالی کرد
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک جیب‌بر زن و اعتراف متهم به ۲۰ فقره سرقت خبر داد. از کیف متهم ۱۰ دستگاه تلفن همراه سرقتی به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال و مبلغ ۴۵ میلیون ریال وجه نقد کشف شد و متهم به ۲۰ فقره سرقت به روش جیب‌بری در اتوبوس‌های تندرو اعتراف کرد.