اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آقایان اصولگرا! یادتان هست آویزان تتلو شدید؟ / یادتان هست استاد شجریان در انزوا و بیماری بود و شما برای تتلو بزرگداشت گرفتید؟