اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مدیرکل امور اجرایی زکات: زیبنده نظام اسلامی نیست عده ای قوت روزانه شان را از سطل های زباله پیدا کنند