اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیرکار: برای ۷۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر یارانه واریز شده است