اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

یک مقام ارشد وزارت خارجه: مورا امروز ایده‌هایی را مطرح کرد که پاسخ آن نیازمند بررسی جامع است