اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سیامک نمازی: آقای‌ امیرعبداللهیان‌ اتهام من همکاری با داووس بود؛ همین اجلاسی که شما در آن شرکت کردید