اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیس دانشگاه تهران: چند روز پیش خانمی با یک کوله‌پشتی حاوی مواد آتش زا به زور می‌خواست وارد دانشگاه شود