اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شهرداری تهران برای همدردی با مردم آبادان در فاجعه متروپل کاری نکرده‌ است!