اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هاشمی رفسنجانی: بی نظیر بوتو این دفعه به حرفم گوش کرده و از چادر استفاده و با وزرای ما دست نداد!