اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دبیر جشنواره هدف: با هوش مصنوعی به دنبال امربه معروف و نهی از منکر هستیم