اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر اطلاعات با رییس جدید سازمان اطلاعات سپاه جلسه گذاشت