اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پیرمحمد ملازهی: واقعیت این است که کشورهای اسلامی طالبان را به رسمیت شناختند/ اروپایی‌ها کم کم خودشان را برای شناسایی طالبان آماده می‌کنند