اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی: باید معلوم شود پول فروش اموال دولتی کجا هزینه می‌شود/ مصونیت قضایی اعضای هیات مولدسازی اموال مازاد نوعی آپارتاید است