اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایتالیا از طرح «ابتکار کمربند و جاده» چین خارج شد