اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امام جمعه اصفهان: امروز در ایران عدالت برقرار و همه امکانات به صورت مساوی تقسیم شده است