اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کیهان: سقط جنین باعث گسترش فحشا‌ می شود