اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بحران سوخت سوریه را به تعطیلی کشاند