اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ناصر امانی: برای افزایش حقوق کارکنان شهرداری تهران برای رئیسی نامه نوشته ایم