اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ارگان مطبوعاتی شهرداری تهران: جایزه گرمی «بی‌اهمیت» است/  ترانه «برای» شان و منزلت هنری ندارد