اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کنایه معاون اجرایی رئیسی به روحانی/ صولت مرتضوی: زمستانِ گذشته گاز منازل قطع نشد