اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پیروز مجتهد زاده:مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت «خیانت علنی» کرد/شاه مخالف کودتا علیه مصدق بود/ مصدق شخصی «عصبی و لج‌باز» بود