اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مشاور تیم مذاکره کننده: بحث ارائه تضمین به ایران هنوز روی میز است