اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جزییات تجمع مردم سیستان و بلوچستان در مرز ایران با افغانستان نسبت به حقابه هیرمند / مردم شیشه‌ سه کامیون متعلق به اتباع افغانستان را شکستند